Budowa obwodnicy m. Zbludowice

Zaprszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi realizowanej inwestycji


O projekcie

Celem projektu jest budowa obwodnicy Zbludowiec od połączenia z DW 973 - rondo w km 3+306,00 do miejscowości Radzanów – km włączenia w DW 973 ok 8+140,00

Czytaj więcej:

Schematy

Do wglądu załączamy obowiązujące mapy i schematy sytuacyjne dla projektu budowy obwodnicy Zbludowic...

Czytaj więcej:

Mat. promocyjne

Zapraszamy do pobrania i upowszechniania oficjalnych materiałów promocyjnych dotyczących realizacji projektu. 

Czytaj więcej:

Ważne linki

Zapraszamy do odwiedzania stron, dzięki którym dotrzecie Państwo do informacji m.in. o możliwości dofinansowania projektów o zasięgu wojewódzkim.

Czytaj więcej:

Zakładany termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2019r.

Aktualności Komunikaty

 • Odbiór techniczny obwodnicy

  W dniu 11.10.2019 odbył się odbiór techniczny obwodnicy Zbludowic, zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 6 z wykonawcą firmą Skanska S.A.


  Czytaj więcej:
 • Inwestycja zakończona

  Inwestycja została zakończona.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 02.09.2019

  Prace w ramach inwestycji zbliżają się ku końcowi. Zapraszamy do galerii zdjęć.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - Rada Budowy

  W dniu 31 lipca odbyła się kolejna Rada Budowy. Zakończenie robót przewidziano na sierpień 2019r.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - Rada Budowy 31.07.2019

  W dniu 31 lipca odbyła się kolejna Rada Budowy. Zakończenie robót przewidziano na sierpień 2019r.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - Rada Budowy 25.06.2019

  W dniu 25 czerwca odbyła się kolejna Rada Budowy. Zakończenie robót przewidziano  w terminie do 15 sierpnia 2019r.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - za nami kolejna rada budowy

  W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace z zakresu branży wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Wykonano szereg prac z zakresu branży drogowej i mostowej. Następna rada budowy odbędzie się w dniu 27 czerwca br.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - termin wydłużony

  Z uwagi na zwiększony zakres wykonywania badań archeologicznych w okresie robót przygotowawczych,  termin zakończenia umowy z wykonawcą  został wydłużony do 15.08.2019r.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 09.05.2019

  Prowadzone w kwietniu br. roboty bitumiczne związane z ułożeniem nawierzchni kontynuowane są w maju. Kontynuacja są również prace w pozostałych branżach.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 10.04.2019

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć lotniczych dostępnych w galerii.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 30.03.2019

  W marcu kontynuowano prace w ramach projektu, w tym zrealizowano następujący m.in. w branży drogowej roboty ziemne DS1.1, umocniono skarpy i rowy za pomocą prefabrykatów DS1.1, ustawiono krawężniki granitowe.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 28.02.2019

  Jak wynika z protokołu rady budowy, w miesiącu lutym zrealizowano prace polegające m.in. kontynuowaniu wykonania wykopów, nasypów, wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa, warstwy odsączającej oraz warstwy mrozoochrronnej. 


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 16.02.2019

  Po przerwie związanej z okresem świąteczno-noworocznym wykonawca w miesiącu lutym przystąpił do prac w zakresie obiektów mostowych, szczególnie dotyczy to obiektu PD2.


  Czytaj więcej:
 • Aktualności - 18.01.2019

  Z powodu warunków atmosferycznych prace są wstrzymane. Teren budowy jest zabezpieczony, a wykonawca reaguje na sygnały dotyczące oznakowania terenu budowy oraz interwencji mieszkańców.


  Czytaj więcej:
 • Rada budowy podsumowała rok

  Podczas Rady Budowy pod koniec grudnia 2018 roku podsumowano dotychczas wykonane prace w ramach projektu. W branży drogowej - doprowadzono podłoże do parametrów SST.


  Czytaj więcej:
 • Podsumowanie października

  W miesiącu październiku wykonano m.in. część warstwy mrozoodpornej, warstwy podbudowy z kruszywa i odsączającej, a także kontynuowano wykonanie wykopów i nasypów, humusowanie rowów i skarp...


  Czytaj więcej:
 • Podsumowanie września

  W miesiącu wrześniu kontynuowano wykonanie robót drogowych, w tym wykonanie warstwy mrooochronnej, wykonanie podbudowy z kruszywa, warstwy odsączającej oraz humusowanie rowów i skarp.


  Czytaj więcej:
 • Zdjęcia z lotu ptakta

  Zdjęcia z lotku ptaka Zapraszamy do obejrzenia ciekawej galerii zdjęć z lotu ptaka, dokumentującej cały odcinek budowanej obwodnicy. Na zdjęciach widać zaawansowanie prac na poszczególnych odcinkach inwestycji.


  Czytaj więcej:
 • Postęp prac na dzień 13 września 2018

  Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym nadal są realizowane prace archeologiczne na stanowisku Kawczyce. 


  Czytaj więcej:
 • Praca zgodnie z harmonogramem

  Na budowie obecnie kontynuowane są roboty drogowe, w tym doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów. Przebieg prac jest zgodny z harmonogramem.


  Czytaj więcej:
 • Ulotka informacyjna

  W ramach promocji inwestycji została wydana ulotka informacyjna dotycząca najważniejszych aspektów rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973.


  Czytaj więcej:
 • Rada budowy - 15 czerwca

  W dniu 15 czerwca odbyła się kolejna rada budowy, podczas której omówiono realizację robót. W ostatnim czasie zakończono wycinkę i wykarczowano wszystkie drzewa, kontynuowano odhumusowanie, doprowadzanie podłoża do niezbędnych parametrów oraz wykonywano roboty ziemne.


  Czytaj więcej:
 • Drugie posiedzenie rady budowy

  W dniu 13 kwietnia odbyła się druga rada budowy. Wykonawca omówił plan robót i postęp w planach projektowych. Już w następnym miesiącu planowane są m.in. prace związane z odhumusowaniem i karczowaniem. 


  Czytaj więcej:
 • Rozpoczęto badania archeologiczne

  W dniu 11 maja b. roku odbyła się kolejna Rada Budowy. Omówiono postęp w realizacji robót. Poinformowano uczestników Rady, iż nadzór autorski będzie pełnił Marcin Kosek. Rozpoczęto badania archeologiczne na odcinku Siesławice.


  Czytaj więcej:
 • Pierwsza Rada Budowy

  19 marca br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu oraz siedzibie Wykonawcy zlokalizowanej w m. Wolica 22 odbyła się pierwsza Rada Budowy o charakterze organizacyjnym.


  Czytaj więcej:
 • Prace nad budową obwodnicy rozpoczęte

  W dniu 7 marca 2018 oficjalnie rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu. Inwestycja ma zagwarantować nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również odciążenie ruchu komunikacyjnego w rejonie Zbludowic.


  Czytaj więcej:
 • Postęp prac projektowych

  Wojewoda Świętokrzyski pismem znak SPN.III.7820.1.32.2017 z dnia 06.12. 2017r poinformował, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 27.12.2017r Zamawiający przesłał uwagi do projektów wykonawczych branży mostowej, a Wykonawca przesłał dokumenty:


  Czytaj więcej:
 • Postęp prac projektowych na dzień 01.12.2017r

  Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac projektowych na dzień 01.12.2017r.


  Czytaj więcej:
 • Rozpoczęcie badań archeologicznych

  Pod koniec września wykonawca rozpoczął wykonanie prac archeologicznych metodą badań powierzchniowych wzdłuż całej trasy inwestycji. 


  Czytaj więcej:
 • Rada Budowy

  Podczas rady technicznej z dnia 28.08.2017r. omówiono dotychczasowy postęp prac.


  Czytaj więcej:
 • Umowa na budowę obwodnicy Zbludowic podpisana

  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał w Busku - Zdroju umowę na realizację inwestycji budowy obwodnicy Zbludowic.


  Czytaj więcej:
 • Umowa z wykonawcą podpisana

  Podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych i budowlanych. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne i projektowe. Inwestycja jest realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".


  Czytaj więcej:
 • Postęp prac projektowych 23.08.2017

  Przedstawiamy bieżący stan prac projektowych niezbędnych do wykonania inwestycji.


  Czytaj więcej:
 • Postęp prac 19.06.2017

  Przedstawiamy bieżący stan prac projektowych niezbędnych do wykonania inwestycji.


  Czytaj więcej:
 • Trwają prace projektowe 26.07.2017

  Trwają pracę projektowe. Przewidywany czas rozpoczęcia robót drogowych to początek 2018 roku. 


  Czytaj więcej:
 • Trwają prace projektowe

  Trwają pracę projektowe związane z projektowaniem konstrukcji obiektów inżynierskich oraz konstrukcji drogowych. 


  Czytaj więcej:

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl