W marcu kontynuowano prace w ramach projektu, w tym zrealizowano następujący m.in. w branży drogowej roboty ziemne DS1.1, umocniono skarpy i rowy za pomocą prefabrykatów DS1.1, ustawiono krawężniki granitowe km4+ 176 R3, ustawiono ogrodzenie herpetologiczne km0+400+0+818L, km 0+400+0+650, kontynuowano budowę przepustów i wykonanie umocnień - rów od Buska km 1+536, rów R2 4+612.
 
W branży mostowej wykonano prace w następującym zakresie:  ułożenie belek, zbrojenie i betonowanie skrzydełek, zasypki korpusu i fundamentów, dekowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego, zasypka przyczółków pod płyty przejściowe, betonowanie korpusów, montaż konstrukcji stalowej  VIACON -WD2 km 3+488 i inne. Ponadto kontynuowano prace w branży wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl