Wojewoda Świętokrzyski pismem znak SPN.III.7820.1.32.2017 z dnia 06.12. 2017r poinformował, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 27.12.2017r Zamawiający przesłał uwagi do projektów wykonawczych branży mostowej, a Wykonawca przesłał dokumenty:

Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac projektowych na dzień 01.12.2017r.

Pod koniec września wykonawca rozpoczął wykonanie prac archeologicznych metodą badań powierzchniowych wzdłuż całej trasy inwestycji. 

Podczas rady technicznej z dnia 28.08.2017r. omówiono dotychczasowy postęp prac.

Przedstawiamy bieżący stan prac projektowych niezbędnych do wykonania inwestycji.

Trwają pracę projektowe związane z projektowaniem konstrukcji obiektów inżynierskich oraz konstrukcji drogowych. 

Trwają pracę projektowe. Przewidywany czas rozpoczęcia robót drogowych to początek 2018 roku. 

Trwają pracę projektowe. Przewidywany czas rozpoczęcia robót drogowych to początek 2018 roku. 

Przedstawiamy bieżący stan prac projektowych niezbędnych do wykonania inwestycji.

Podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych i budowlanych. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne i projektowe. Inwestycja jest realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał w Busku - Zdroju umowę na realizację inwestycji budowy obwodnicy Zbludowic.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl