Trwają pracę projektowe związane z projektowaniem konstrukcji obiektów inżynierskich oraz konstrukcji drogowych. 

Trwają pracę projektowe związane z projektowaniem konstrukcji obiektów inżynierskich oraz konstrukcji drogowych. W trakcie opracowania jest też projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl