Wykonawcą inwestycji wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma SKANSKA S.A. Wartość kosztorysu ofertowego Wykonawcy to 29 838 886,73 zł brutto, w tym: koszt opracowania dokumentacji projektowej – 1 107 000,00 zł brutto. Obwodnica ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973.  Będzie zaczynać się  na skrzyżowaniu DW-973 z drogami powiatowymi nr DP 0084T i nr DP 0085T. Jezdnia ma mieć 7 metrów szerokości, będą wybudowane na niej także drogi dojazdowe, skrzyżowania, w tym dwa ronda oraz obiekty inżynierskie. 

19 maja 2017 r. podpisano umowę na wykonanie zakresu usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, z Konsorcjum Firm:
Lider → EKSAMETR Sp. z o.o. (Warszawa)
Partner → Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego).

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl