W ramach promocji inwestycji została wydana ulotka informacyjna dotycząca najważniejszych aspektów rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl