Pierwsze roboty przygotowawcze rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia po dokonaniu rozpoznania saperskiego oraz po dokonaniu inwentaryzacji przejętego przez wykonawcę terenu oraz wyznaczeniu pasa drogowego przez służby geodezyjne. Przypomnijmy, że na początku marca (07.03) Wykonawca robót Firma SKANSKA SA dokonał zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych u Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl