Pod koniec września wykonawca rozpoczął wykonanie prac archeologicznych metodą badań powierzchniowych wzdłuż całej trasy inwestycji. 

Po wykonaniu badań zostanie wykonany projekt badań archeologicznych.

 

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl