W dniu 15 czerwca odbyła się kolejna rada budowy, podczas której omówiono realizację robót. W ostatnim czasie zakończono wycinkę i wykarczowano wszystkie drzewa, kontynuowano odhumusowanie, doprowadzanie podłoża do niezbędnych parametrów oraz wykonywano roboty ziemne.
 
Kierownik budowy podczas spotkania poinformował, iż ponadto rozpoczęto wykonywanie robót gazowych oraz rozpoczęto przygotowanie do robót elektroenergetycznych; ustawiono tablice informacyjne; zakończono inwentaryzację terenu. Termin następnej rady budowy wyznaczono na dzień 13 lipca 2018r.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl