W miesiącu październiku wykonano m.in. część warstwy mrozoodpornej, warstwy podbudowy z kruszywa i odsączającej, a także kontynuowano wykonanie wykopów i nasypów, humusowanie rowów i skarp, jak też inne prace w ramach robót z zakresu branży drogowej.

W branży mostowej wykonano wymianę gruntów i podkopów fundamentowych, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów i podpór, betonowanie przyczółków i ścian, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego.  Ponadto kontynuowano prace w zakresie branży wodnokanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Następna Rada Budowy zaplanowana jest na dzień 12 listopada 2018r. 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl