W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace z zakresu branży wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Wykonano szereg prac z zakresu branży drogowej i mostowej. Następna rada budowy odbędzie się w dniu 27 czerwca br.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl