W dniu 11.10.2019 odbył się odbiór techniczny obwodnicy Zbludowic, zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 6 z wykonawcą firmą Skanska S.A.

Początek wg km DW 973 km 3+300 do km 9+979,07 (włączenie do DW 973) L=6 679,07m

Długość obwodnicy od ronda w m. (Siesławice km 3+300) do ronda w m. (Radzanów km 9+437,75) L= 6 137,75m

23.08.2019 – zakończenie prac budowlanych

09.09.2019 – odbiór oznakowania obwodnicy

13.09.2019 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

20.09.2019 – włączenie obwodnicy do ruchu

11.10.2019 – odbiór techniczny

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl