Postęp prac projektowych:

  • Uzyskano wszystkie warunki techniczne od gestorów sieci
  • Złożono projekt branży drogowej do uzgodnień
  • Został zatwierdzony projekt robót geologicznych
  • Projekt stałej organizacji ruchu jest w trakcie opracowywania
  • Mapa do celów projektowych jest oklauzulowana
  • Trwają prace nad operatem wodno-prawnym
  • Po uzgodnieniu projektu drogowego, pozostałe projekty branżowe zostaną przesłane do poszczególnych gestorów sieci w celu uzgodnienia
  • Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, pozwolenia wodno-prawnego i zakończeniu projektu podziałów będzie złożony wniosek ZRID

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl