Na budowie obecnie kontynuowane są roboty drogowe, w tym doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów. Przebieg prac jest zgodny z harmonogramem. 
Jak informuje wykonawca inwestycji - wykonywane są warstwy stabilizacji, humusowanie rowów, nasypów i wykopów, a także prace archeologiczne na stanowisku Kawczyce.  W ostatnim czasie wykonano m.in. szereg prac z branży wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozpoczęto prace branży melioracyjnej i elektroenergetycznej WN.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl