Trwają pracę projektowe. Przewidywany czas rozpoczęcia robót drogowych to początek 2018 roku. 

Postęp prac projektowych:

  • projekt inwentaryzacji i gospodarki zielenią
  • uwagi do opinii Weryfikatora branży drogowej
  • uwagi do stanowiska Zamawiającego (Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Mostów i Odwodnienia, Działu Dokumentacji i Przygotowania inwestycji)
  • plan warstwicowy, analizę przejezdności i widoczności
  • plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

     

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl