W dniu 31 lipca odbyła się kolejna Rada Budowy. Zakończenie robót przewidziano na sierpień 2019r.

W czasie Rady Budowy omówiono bieżące działania i harmonogram prac do wykonania na "ostatniej prostej".

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl