Pozostałe prace z branży drogowej to m.in. kontynuacja umocnienia skarp i rowów, ustawienie krawężników betonowych i granitowych, ustawienie ścieków prefabrykowanych, a także budowa przepustów i wykonanie umocnień. Ponadto kontynuowano prace z branży mostowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. 
 
Realizacja prac jest zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin następnej rady budowy to 15.03.2019.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl