- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z dnia 22.09.2017r,

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów z 09.11.2017r,

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów z 20.11.2017r

Inżynier przesłał uwagi do PW branży: teletechnicznej, mostowej, sanitarnej, drogowej.

Ponadto:

- uzyskano uzgodnienia Projektów Wykonawczych branży teletechnicznej z Orange w zakresie światłowodów.

- uzyskano uzgodnienia Projektów Wykonawczych branży elektroenergetycznej WN.

- trwają prace związane z opracowaniem Projektów Wykonawczych oraz przedmiarów

- trwają prace wiązane z opracowaniem przedmiarów.

- w dniu 15 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, gdzie omówiono bieżące spray i postępy w pozyskaniu ZRID oraz prac projektowych. Następne posiedzenie zaplanowano na 22 luty 2018r.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl