Po przerwie związanej z okresem świąteczno-noworocznym wykonawca w miesiącu lutym przystąpił do prac w zakresie obiektów mostowych, szczególnie dotyczy to obiektu (Przepust Drogowy) PD2 w km 1+536,1 prowadzone są roboty związane z wykonywaniem płyty pomostu.

15 lutego odbyła się pierwsza po okresie świątecznym rada budowy nr 11. Rozpoczęto również prace w obrębie (Wiaduktu Drogowego) WD2, w km 3+488.  Od 18 do końca lutego br. przewidziano montaż elementów blachy falistej przez firmę VIA-CON. 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl