Z uwagi na zwiększony zakres wykonywania badań archeologicznych w okresie robót przygotowawczych,  termin zakończenia umowy z wykonawcą  został wydłużony do 15.08.2019r.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl