Zapraszamy do obejrzenia drugiego materiału video dot. realizowanej inwestycji, o której opowiedzą m.in. kierownik budowy - Adam Łakomiec oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Jan Maćkowiak.

Sprawdzamy, jakie obecnie prowadzone są prace w miejscowości Bocheniec.

Trwają ostatnie prace w ramach przebudowy drogi. Wykonawca m.in. montuje barierki rurowe typu U11A na przepustach oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych, kładzie chodniki oraz kostkę granitową na miejscach postojowych. Trwają również prace przy umocnieniu wylotów przepustów wzmacnianych kamieniami. Wykonawca wykonuje równocześnie odwodnienie typu aco drain, dzięki czemu odwodnienie ma znacznie lepszą wydajność odprowadzania wody.

Publikujemy kolejne zdjęcia z rozbudowy DW 762 w m. Bocheniec. W chwili obecnej trwa kontynuacja prac budowlanych m.in. układanie gabionów, roboty ziemne przy budowie ciągów pieszo-rowerowych oraz roboty ziemne w skale. Równocześnie trwają prace na projektem docelowej organizacji ruchu. 

Zapraszamy do odsłuchania spotu radiowego

Stopień zaawansowania prac przy rozbudowie dw nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny do obiektu mostowego na rzece Łososina w miejscowości Bocheniec wynosi około 50%.

Trwa montaż stacji meteo i barier drogowych w wyznaczonych w projekcie miejscach w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na DW762.

Jak poinformował menadżer projektu firmy SKANSKA, Jacek Migała prace związane z przygotowaniem i układaniem nawierzchni idą zgodnie z harmonogramem. Wzmocnienie nawierzchni na ważnej dla regionu i obciążonej ruchem tranzytowym drodze  stanowi główny zakres robót związanych z przebudową drogi. Wykonawca zadanie realizuje metodą głębokiego recyklingu istniejących warstw podbudowy, które są mieszane i dostabilizowane. Stanowi to podkład pod właściwe warstwy nawierzchni jezdni. Pozwoli to na dłuższe utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym bez konieczności napraw.

W dniu 4 listopada w Gazecie Wyborczej (Magazyn regionalny - Kielce) ukazał się artykuł dotyczący rozbudowy dw 762. Zapraszamy do lektury na stronie 3.

Jak poinformował menadżer projektu firmy SKANSKA, Jacek Migała - zakończono frezowanie warstw bitumicznych oraz wytyczono oś jezdni, która na niektórych odcinkach została skorygowana względem pierwotnej osi jezdni. Ponadto, zakończono wycinkę drzew i karczowanie korzeni oraz przystąpiono do robót związanych z odwodnieniem, przebudową teletechniki i sieci niskiego napięcia.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.