Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel: 41 347-04-71,80,81,90,91
fax: 41 347-04-70
e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl

 

Autor projektu: Contek Projekt, ul. Warszawska, 6/9 25-306 Kielce 

 

Inżynier kontraktu: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk „DROKONT” sp. jawna, 26-008 Górno, Osiedle 83

 

Wykonawca: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, telefon: +48 22 561 30 00+48 22 561 30 00

  

Kierownik Projektu:  Anna Burzyńska

 

STAN PRAC: realizacja inwestycji zakończona

 

Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Realizacja inwestycji zakończona

85% dofinansowania z Unii Europejskiej

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.