W ramach promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km, przewiduje się m.in.:

- wydanie broszury informującej o projekcie

- wykonanie plakatów formatu A-1

- zrealizowanie profesjonalnego filmu w formacie i emisja filmu w telewizji regionalnej

- przygotowanie informacyjnej audycji radiowej o wykonanej inwestycji

Zachęcamy do śledzenia postępów w pracach nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 762 na stronie www.http://dw762bocheniec.pl/

 

Materiały do pobrania | ULOTKA INFORMACYJNA |

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.