Harmonogram robót 

| LISTOPAD |

Stan prac na dzień 30 listopada br.

- zakończenie robót

 

Stan prac na dzień 23 listopada br.

- montaż barierek, układanie chodników, umocnienie wylotów przepustów, wykonanie odwodnienia

 

Stan prac na dzień 8 listopada br.

- montaż stacji meteo i barier drogowych

 

Stan prac na dzień 3 listopada br.

- trwają prace przy stabilizacji placu rekreacji

- trwa montaż słupów oświetleniowych przy budowanej ścieżce rowerowej

- trwa układnie warstwy ścieralnej

 

| PAŹDZIERNIK 2016 |

Stan prac na dzień 25 października br.

-  układanie gabionów

- roboty ziemne przy budowie ciągów pieszo-rowerowych

- roboty ziemne w skale.

 

Trwają prace na projektem docelowej organizacji ruchu. 

 

- wykonano 2 warstwy nawierzchni na całej długości

- trwają prace z wykonanie oświetlenia, ustawienie krawężników i wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, do tej pory wykonano około 50% zaplanowanych prac

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy wiążącej 

 

| WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2016 |

- zakończenie frezowania warstw bitumicznych
- wytyczenie osi jezdni
- zakończono wycinkę drzew
- rozpoczęto roboty związane z odwodnieniem, przebudową teletechniki i sieci niskiego napięcia

 

| SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2016 |

Dotychczas wykonano następujące prace:

- przygotowano 3 przepusty skrzynkowe 1,5 x 1m
- rozpoczęto wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi - zakończono poszerzenie drogi, rozpoczęto układanie warstwy wzmacniającej z destruktu kruszywa jako pierwszej z warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- do końca zbliżają się prace przy budowie kanalizacji (przy ośrodkach wypoczynkowych oraz w  miejscu do ważenia i kontroli pojazdów

 

| LIPIEC 2016 |

Stan prac na dzień 18 lipca br.

- oznakowanie przebudowywanego odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej organizacji ruchu  - objazdy przez Piekoszów i Łopuszno dla ruchu tranzytowego z Chęcin do Małogoszcza.

 

Stan prac na dzień 13 lipca br.

- trwają prace nad zamknięciem przebudowywanego odcinka drogi nr. 762,
- wprowadzana jest czasowa zmiana organizacji ruchu objazdy przez Piekoszów i Łopuszno dla ruch tranzytowy z Chęcin do Małogoszcza,
- wykonawca przystępuje do prac geodezyjnych.

 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- roboty związane z ustawieniem oznakowania według zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji ruchu na czas budowy

- wycinka drzew 

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.