Galera przedstawia aktualne zdjęcia z realizacji projektu. W chwili obecnej trwają prace związane m.in. z frezowaniem warstw bitumicznych, przygotowaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi i układaniem warstwy wzmacniającej. Trwają także prace przy budowie kanalizacji.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.