Na budowie DW 762 jednej z najbardziej uczęszczanych tras w regionie świętokrzyskim wykonawca robót firma SKANSKA SA  stosuje technologię przyjazną dla środowiska naturalnego.  Mowa o metodzie recyklingu głębokiego z wykorzystaniem mieszanki MCE, czyli mieszanki destruktu (zrecyklowany istniejący asfalt), do którego dodawane jest kruszywo mineralne, cement i emulsję asfaltową w określonych proporcjach.

Tego typu rozwiązania materiałowe z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów naturalnych oraz ograniczania zużycia energii dziś powinny być podstawą przy składaniu zamówień na rozbudowę lub budowę nowych dróg. Technologia recyklingu głębokiego na zimno stosowana podczas przetwarzania istniejących warstw konstrukcji w pełnowartościową podbudowę pozwala zapewnić w założonym okresie eksploatacji trwałość nawierzchni przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego poprzez ograniczenie w stosowaniu nowych materiałów.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.