Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
www.rpo-swietokrzyskie.pl

Komisja Europejska
www.ec.europa.eu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
www.sejmik.kielce.pl

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
www.szdw.kielce.com.pl

Mapa dotacji EU
www.mapadotacji.gov.pl