Stan prac na 18.09.2017

Zapraszamy do obejrzenia kilku surowych materiałów filmowych, dokumentujących postępy budowy obwodnicy Ćmielowa.

Dobiegła końca przebudowa drogi wojewódzkiej 755 w km od 12+124,50 do km 16+247,00 o długości 4 122,50 m. W ramach tego zakresu została rozbudowana droga wojewódzka wraz z dwoma obiektami mostowymi, budową kanalizacji deszczowe, przebudowa kolizji sieci wodociągowej i teletechnicznej, oraz budowa oświetlenia drogowego.

Drugie zadanie to budowa obwodnicy Ćmielowa o długości około 5 100 m. Wykonano około 80% robót ziemnych w km 0+750 do 5+060. Obecnie prowadzone są roboty mające na celu wzmocnienie podłoża pod nasyp w km 0+000 do 0+200 w postaci materacy z kruszywa oraz pale CMC, jako wzmocnienie podłoża nasypu w pobliżu obiektu MS 6. Wykonywane są prace związane z budową oraz przebudową infrastruktury technicznej, a także obiekty mostowe - w tym przepusty, przejścia dla płazów i zwierząt (obecnie prowadzone są roboty przy wykonaniu fundamentów obiektów MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7) oraz wiadukt nad ul. M. Raciborskiego, gdzie zabetonowane zostały przyczółki podpór.

Od 25 września planowane jest rozpoczęcie budowy przepustu nad rzeką Ćmielówką. W ciągu istniejącej DW755 wystąpią utrudnienia w ruchu ponieważ będzie się odbywał 200 metrowym bajpsem na wahadle. Oprócz robót ziemnych na odcinku około 2 km obwodnicy została wykonana stabilizacja gruntu. Na chwilę obecną wykonywana jest podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm oraz podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P grubości 5 cm na łącznej długości 1,1km.

Przewidziany termin zakończenia prac to 30.06.2018.

Trzecim etapem jest wykonanie projektu oraz budowa Bazy Służby Drogowej dla potrzeb obwodu drogowego. Wykonawca otrzymał już pozwolenie na budowę ww. projektu. Prace związane z budową Bazy Służby Drogowej planowo rozpoczną się dnia 22 września 2017.

 

film 1

film 2

 

film 3

 

film 4