Rada Budowy

W bieżącym tygodniu odbyła się ważna rada budowy. Wspólnie przeanalizowano harmonogram intensywnych prac na kolejne miesiące. Zakładany termin zakończenia robót budowlanych nie uległ zmianie.