Plakat promocyjny

W ramach promocji inwestycji został wydrukowany i rozpowszechniony plakat informujący m.in. o celach rozbudowy DW 755.