Podpisanie umowy na wykonanie robót

W dniu 28 września 2016 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z firmą Skanska S.A. umowę na wykonanie prac w ramach projektu Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa.

Inwestycja planowo zakończy się do dnia 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie przewidziano czynności związane z przekazaniem prac i wymaganymi odbiorami. 

Zobacz galerię