Wólka Wojnowska - trwają prace archeologiczne

Na wytyczonych stanowiskach w Wólce Wojnowskiej w chwili obecnej są prowadzone prace archeologiczne, poprzedzające prace budowlane. 

Na poniższych fotografiach widoczne są przekroje i rzuty wybranych obiektów oraz ogólne ujęcia w trakcie eksploracji obiektów. Archeologom udało się wydobyć m.in. fragmenty garnków, talerzy i siekiery żelaznej. Obiekty oraz zabytki stanowią pozostałość kultury łużyckiej z początków epoki żelaza.