Jastków - trwają prace archeologiczne

Na stanowisku w Jastkowie chwili obecnej są prowadzone prace archeologiczne, poprzedzające prace budowlane.