Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 16+247,00

budowę obwodnicy Ćmielowa na terenie gminy i miasta Ćmielów

budowę Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

 

Zakładany termin zakończenia robót budowlanych: 15 listopada 2018 r.