Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Ad Astra:


Prezes - Michał Baraniewicz
Wice prezes - Witold Miłkowski
Sekretarz - Tomasz Janik

*dane aktualne, ostatnia aktualizacja lipiec 2012 r.