Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na budowę obwodnicy Zbludowic, inwestycji niezwykle potrzebnej dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróżujących na Ponidziu.

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł brutto.

- Ta droga to marzenie wielu pokoleń samorządowców z Buska-Zdroju, chcących zapewnić bezpieczną komunikację i odciążyć strefę uzdrowiskową - mówił marszałek Adam Jarubas, który wspomniał również o planowanej budowie mostu na Wiśle w Nowym Korczynie jako bardzo ważnym połączeniu województwa z południem kraju. >>> czytaj więcej

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl