Zarys sytuacyjny (09.08.2017)

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem aktualnym dróg i terenu przed rozpoczęciem inwestycji.

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl