W dniu 11 maja b. roku odbyła się kolejna Rada Budowy. Omówiono postęp w realizacji robót. Poinformowano uczestników Rady, iż nadzór autorski będzie pełnił Marcin Kosek. Rozpoczęto badania archeologiczne na odcinku Siesławice.

W najbliższym czasie planowane są następujące prace: prowadzenie prac związanych z osuszeniem gruntu, wymianą gruntu, doprowadzenie podłoża pod nasyp do parametrów zgodnych z SST kontynuacja prac archeologicznych na stanowisku w Kawczycach. Następna rada budowy odbędzie się 15 czerwca.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl