W dniu 13 kwietnia odbyła się druga rada budowy. Wykonawca omówił plan robót i postęp w planach projektowych. Już w następnym miesiącu planowane są m.in. prace związane z odhumusowaniem i karczowaniem.  Podczas spotkania wyznaczono termin następnej rady budowy na dzień 11 maja 2018r.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl