W dniu 7 marca 2018 oficjalnie rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu. Inwestycja ma zagwarantować nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również odciążenie ruchu komunikacyjnego w rejonie Zbludowic.

W załączeniu do zapoznania się zgłoszenie rozpoczęcia robót oraz protokół przekazania placu budowy.

PDF: Przekazanie terenu budowy Zbludowice | Zawiadomienie o rozpoczęciu robót Obwodnica m. Zbludowice

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl